Dlaczego potrzebujesz organizacji pozarządowej, aby wspierać swoją sprawęOrganizacje pozarządowe (NGO) to niezależne i zazwyczaj nie nastawione na zysk organizacje, które pomagają wspierać jakąś sprawę lub ruch społeczny. Nie są one kontrolowane przez agencje rządowe, firmy lub prywatne członkostwo, ale raczej działają niezależnie jako organizacje non-profit. Organizacja pozarządowa może wspierać Twoją sprawę, zapewniając wolontariuszy, przekazując pieniądze na ten cel, sponsorując wydarzenie lub inne usługi pomocnicze. Posiadanie odpowiedniego partnera z organizacji pozarządowej może znacznie zwiększyć szanse na sukces w tworzeniu ruchu społecznego. Jeśli więc zastanawiasz się nad założeniem organizacji pozarządowej, aby wesprzeć nową sprawę, być może te powody, dla których potrzebujesz takiej organizacji, przydadzą ci się w podjęciu decyzji.

Organizacje nonprofit zapewniają usługi, których biznes lub rząd nie może

W wielu przypadkach organizacje pozarządowe świadczą usługi, których firmy i rządy nie mogły lub nie chciały świadczyć. Na przykład wiele organizacji non-profit zapewnia pomoc w sytuacjach kryzysowych, reprezentację prawną i opiekę medyczną w obszarach, w których te usługi nie byłyby świadczone. Organizacje pozarządowe świadczą również usługi w obszarach, w których firmy prywatne lub agencje usług publicznych nie byłyby w stanie się utrzymać lub nie byłyby opłacalne.

Organizacja pozarządowa uwiarygodni twój ruch

Organizacje pozarządowe dodają wiarygodności Twojemu ruchowi poprzez samą swoją obecność. Ludzie widzą, że organizacja pozarządowa wspiera twoją sprawę i z tego powodu są bardziej skłonni jej zaufać. Bycie związanym z dobrze znaną organizacją pozarządową może również pomóc ci w zdobyciu medialnego rozgłosu dla twojej sprawy. Jest wiele przykładów na to, że organizacje pozarządowe uwiarygodniły daną sprawę, zwłaszcza w ruchach na rzecz sprawiedliwości społecznej. Na przykład podczas Ruchu Praw Obywatelskich w latach 60. XX wieku Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) wspierał działaczy na rzecz praw obywatelskich w ich walce z dyskryminacją rasową.

Ludzie ufają organizacjom pozarządowym bardziej niż markom czy firmom

Jeśli chodzi o przyczyny, ludzie mają tendencję do ufania organizacjom pozarządowym bardziej niż markom lub firmom. Jest to szczególnie prawdziwe w erze cyfrowej, gdzie oceny i recenzje online stały się bardzo ważne. Ludzie często ufają ocenom i recenzjom organizacji pozarządowych bardziej niż ocenom i recenzjom innych organizacji.