Kompleksowe zwalczanie chwastów jesienią w zbożach

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych można przeprowadzić w okresie jesiennym lub wiosną. Większość ekspertów wskazuje na przewagę jesiennej aplikacji nad wiosenną. W przypadku zbóż ozimych wysiewanych w optymalnym terminie agrotechnicznym trudno się z nimi nie zgodzić. Zupełnie inaczej wygląda kwestia odchwaszczania pszenicy ozimej sianej po przedplonach późno schodzących z pola. Plantacje takie nierzadko wchodzą w okres spoczynku zimowego w fazie 1-2 liści.

Chwasty zbóż ozimych

W zbożach ozimych występują liczne chwasty dwuliścienne, takie jak mak polny, przytulia czepna, chaber bławatek, samosiewy rzepaku, tobołki polne, tasznik pospolity, gwiazdnica pospolita, przetaczniki, bodziszek drobny oraz inne gatunki, które mają znaczenie lokalne. Z kolei z chwastów jednoliściennych zdecydowanie najgroźniejszych chwastem jest miotła zbożowa. Analizując zachwaszczenie zbóż ozimych, można stwierdzić, że rośnie znaczenie wyczyńca polnego, którego zwalczanie coraz częściej będzie trzeba uwzględnić w technologii zwalczania chwastów.

Jesienne zwalczanie miotły zbożowej

Do zwalczania tylko miotły zbożowej mogą być rekomendowane produktu zawierające takie substancje czynne jak flufenacet i pinoksaden. Pierwsza z nich ma bardzo dobre działanie doglebowe, a druga pobierana jest przez liście chwastów. Dostępne są one w środkach chwastobójczych solo, czyli mogą być stosowane samodzielnie w celu zwalczenia tylko miotły zbożowej lub zostać włączone do mieszaniny opryskowej zwalczającej chwasty jedno i dwuliścienne. W praktyce rolniczej zabieg tylko miotłobójczy w okresie jesiennym jest rzadkością, ponieważ podczas wjazdu w pole chwasty zwalcza się kompleksowo.

Do zwalczania miotły zbożowej dostępna jest długa lista herbicydów kompleksowych, które zawierają jedną i więcej substancji czynnych. Zwalczają one skutecznie chwasty jedno i dwuliścienne. Do najbardziej znanych produktów jednoskładnikowych można zaliczyć Boxer 800 EC (prosulfokarb) lub Lentipur Flo 500 SC (chlorotoluron).

Kiedy jesienią wykonać zabieg?

W skład jesiennych herbicydów zbożowych wchodzą substancje czynne o bardzo dobrym działaniu doglebowym: flufenacet, prosulfokarb, chlorotoluron, metrybuzyna, pendimetalina, diflufenikan, Wynika z tego. że zabieg powinien być przeprowadzony możliwie szybko, w celu ograniczenia wschodów chwastów. Jednak z racji tego, że wymienione substancje czynne mogą być łączone w formie użytkowej lub w mieszaninie opryskowej z takimi, o działaniu nalistnym. Jesienną aplikację herbicydu wykonuję się zwykle w okresie krzewienia. Tak dobrany termin zabiegu pozwala maksymalnie wykorzystać sposoby działania herbicydów. Powyższa rekomendacja dotyczy plantacji zbóż ozimych wysianych w optymalnym terminie agrotechnicznym. W przypadku późno sianych pszenic zabieg ten może być wykonany już od fazy 1-2 liści. Wybierając termin aplikacji, należy pamiętać o tym, że powinien być on zgodny z zapisami zamieszczonymi w etykiecie instrukcji stosowania.

Jakie są korzyści z jesiennych zabiegów?

Wczesna aplikacja herbicydów pozwala na szybką eliminację chwastów w momencie wschodów, a nawet kiełkowania. W związku z tym praktycznie nie konkurują one z rośliną uprawną o wodę i składniki pokarmowe. Pozwala to roślinie uprawnej bardziej efektywnie korzystać z zasobów środowiska, co wpływa korzystnie na ich wigor i kondycję. Rośliny dobrze rozwinięte i odżywione mają większą zimotrwałość. Dodatkowo zabiegi jesienne charakteryzują się wyższą efektywnością ekonomiczną. 

W ostatnich latach, w których nie obserwowano długotrwałych spadków temperatur poniżej 0°C, rozwój chwastów w okresie jesienno- zimowym praktycznie nie został zahamowany. Rozwijały się one intensywnie i pobierały składniki pokarmowe, a na wiosnę były w wysokich fazach rozwojowych. Można było zaobserwować gwiazdnicę pospolitą, czy też przetaczniki, które były w fazie kwitnienia. Zwalczanie chwastów w taki wysokich fazach rozwojowych jest trudne i wymaga zastosowania wyższych dawek herbicydów. Problemem jest również miotła zbożowa, która wiosną strzelała już w źdźbło. W związku z tym, jeżeli jest taka możliwość, to należy wykonać zabieg herbicydowy jesienią.